Medicinsk abort

Medicinsk abort

Medicinsk abort er en behandling der kan foretages hjemme hos dig selv, hvis du er mindre end 9 uger henne. For at afgøre hvor langt du er henne i graviditeten, skal du have foretaget en ultralydsscanning. 

Forberedelse (Dag 1)

Den første dag skal du tage en tablet Mifegyne, som er et hormon, der stopper graviditeten. Find indlægssedlen her.

Nogle kvinder får blødning, smerter eller kvalme de første døgn efter indtagelsen af Mifegyne. Hvis du kaster op inden for en time efter indtagelsen, skal du kontakte klinikken. Smerterne er milde og kan lindres med smertestillende håndkøbsmedicin. Du kan passe dine sædvanlige aktiviteter.

Sådan foregår aborten (Dag 2-3)

To døgn efter indtagelsen af Mifegyne skal du om morgenen klokken 8 oplægge fire tabletter Cytotec 0,2 mg så højt i skeden som du kan og du skal herefter blive liggende en time i sengen, så tabletterne får mulighed for at virke. Når du har ligget en time, må du gerne stå op og bevæge dig, da det kan få aborten til at forløbe hurtigere.

Find indlægssedlen her.

Når du oplægger Cytotec skal du samtidig tage to tabletter Paracetamol og én tablet Ibumetin à 400 mg. For at undgå kvalme anbefales det, at du forinden spiser morgenmad.

Cytotec sætter gang i aborten ved at få livmoderen til at trække sig sammen. De fleste begynder at bløde efter 3-4 timer. Nogle får kvalme og opkastning.

Blødningen kan være kraftigere end en normal menstruation og der kan komme blodige klumper. Blødningen kan være kraftig en uge, men herefter aftager den og ophører helt i løbet af tre uger.

Det er vigtigt, at du har en voksen person hjemme hos dig, indtil du har aborteret. Denne person skal kunne hjælpe dig, hvis der skulle opstå problemer under aborten.

Du bedes ringe til klinikken på abortdagen mellem klokken 11 og klokken 12, så vi kan høre om aborten forløber som den skal.

Ved behov for lægehjælp udenfor vores åbningstid, skal du kontakte vagtlægen og medbringe denne vejledning.

Kontrol efter aborten

Du skal komme til kontrol 10-14 dage efter aborten, hvor du bliver ultralydsscannet for at se, om alt væv fra graviditeten er kommet ud.

Hos cirka 5% er der stadig væv fra graviditeten tilbage i livmoderen. Hvis det er tilfældet, kan det blive nødvendigt at foretage en udskrabning for at fjerne det sidste væv fra graviditeten.

Forholdsregler efter aborten

Du skal være sygemeldt på abortdagen og du kan have behov for at tage den med ro de næste dage.

Du kan være psykisk ude af balance i en periode og have behov for at tale om din situation. Det er derfor godt at tale med en god ven, din familie eller din egen læge.

For at forebygge infektion bør du, så længe du bløder, undgå karbad, svømmehal, sø/havvand, samleje og at bruge tampon.

Problemer efter aborten

I sjældne tilfælde kan der komme kraftig blødning og infektion efter aborten.

Du skal derfor søge læge, hvis du får:

- Kraftig blødning

- Underlivssmerter

- Temperaturforhøjelse

- Ildelugtende udflåd

Prævention

Du kan forvente din første menstruation 4-6 uger efter aborten og inden da kan du igen blive gravid. Det er derfor vigtigt at anvende prævention.

Hvis du ønsker at bruge p-piller eller minipiller, kan du starte med disse dén dag, du aborterer.

Hvis du ønsker spiral, kan den lægges op i forbindelse med din næste menstruation hos din egen læge eller hér i klinikken.

Amning

Hvis du ammer er indtagelse af Mifegyne (éngangsdosis) en meget kortvarig eksponering og risikoen ved amning anses derfor at være meget lav.

Ved indtagelse af Cytotec under amning, anbefales ammepause 4 timer efter indtagelse af Cytotec og det anbefales at amme ud.