Barnløshed

Undersøgelser:

Inden behandling for barnløshed påbegyndes, vil vi undersøge om vi kan finde årsagen til barnløsheden. 

1. Vi skal derfor vide noget om jeres generelle helbredstilstand, livsstilsforhold (rygning, alkoholforbrug, overvægt mm) og eventuelle tidligere eller aktuelle sygdomme. I skal begge have taget bloprøve mhp HIV og leverbetændelse. Kvinden undersøges mhp. hormonstatus samt for immunitet for røde hunde. Hvis kvinden ikke er immun overfor røde hunde, skal hun vaccineres før behandling kan påbegyndes. 

2. Passagen igennem æggelederne og livmoderhulen undersøges ved en undersøgelse betegnet HSU (se under patientvejledning). 

3. Mandens sæd undersøges ved en sædanalyse.

 

 

Behandling:

1. Hvis der er uregelmæssig eller ingen ægløsning vil kvinden blive behandlet med hormoner, så der kommer regelmæssig ægløsning. 

2. Hvis der ikke er passage igennem æggelederne, anbefales henvisning til ægtransplantationsbehandling (IVF) på offentlig eller privat fertilitetsklinik, afhængigt af om I har et fælles barn. 

3. Hvis sædkvaliteten er let eller moderat nedsat, kan vi tilbyde inseminationsbehandling her i klinikken med mandens sæd. 

Ved stærkt neddsat sædkvalitet anbefales IVF eller behandling med donorsæd. 

4. Hvis der ikke er nogen påviselig forklaring på barnløsheden, tilbydes insemination (også hvis man har fælles barn i forvejen). Der tilbydes normalt tre behandlinger.  Herefter anbefales IVF.

Behandlingsresultat 

Ved hver inseminationsbehandling er der 15 % chance for graviditet.

Prisen

Det er gratis at gå i behandling i klinikken, når man er henvist fra egen læge, også selvom I har fælles børn.

Der er egenbetaling for medicin og donorsæd.